ZKO 039 KLADNO ŠVERMOV POŘÁDÁ 15. ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

BC-CUP 2019

V KATEGORIÍCH ZZO1, ZM, ZVV1, IPO 3 – BEZE STOP + kontrolák na ringo

 Foto

16. února 2019

              Časový harmonogram    Organizační výbor 

07.00 – 08.00 – prezence závodníků   Rozhodčí – Ing. Jitka Jozová

08.00 – zahájení     Figurant – Petr Häsler

08.30 – provádění disciplín    Vedoucí akce – Martin Salcman;

Závod bude probíhat v těchto kategoriích

Kategorie A – zkouška ZZO1 v plném rozsahu, pes může mít nejvyšší zkoušku ZVV1

Kategorie B – zkouška v ZM beze stop, pes může mít nejvyšší složenou zkoušku ZM

Kategorie C – zkouška ZVV1 beze stop, bez omezení

Kategorie D – zkouška IPO3 beze stop, bez omezení

Kategorie E – vložený závod – kontrolák na celotělový oblek (90+10)

Startovné      - dospělí 200 Kč, mládež do 18ti let, důchodci 100 Kč, vložený závod 50 Kč (pro účastníky kategorií A, B, C a D vložený závod zdarma)

Uzávěrka přihlášek - v den konání akce do 08.00

Háravé feny je nutné nahlásit pořadateli před začátkem akce. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Účastníci jsou povinni se řídit dle platných právních předpisů na ochranu zvířat. V případě rovnosti bodů rozhoduje obrana a potom los.

Informace o závodu získáte na emailu: andina.r@seznam.cz, nebo na tel. 774 129 282.

Zpracoval: © Milan Krupka, DiS.


Nacházíte se v jedné z akcí ZKO Švermov

Pro přechod na úvodní stránku pokračujte na http://www.zkosvermov.cz