Historie kynologické společnosti
č. 039 ZKO Kladno-Švermov


Základní kynologická organizace c. 039 Kladno - Švermov byla založena v červnu roku 1965, tehdy ješte jako kynologický klub při Základní kynologické organizaci Českého svazu chovatelu drobného zvírectva. Zpočátku organizace využívala cvičište ve čtvrti Kladno Švermov - Barré. Bylo započato s výcvikem takzvané služební kynologie; všichni psi tehdy byli němečtí ovčáci.

V lednu roku 1970 klub získal nové cvičište ve čtvrti Kladno Švermov - Hnidousy, Pod školou. Tentokrát již kynologická organizace byla zařazena pod hlavičku Svazu pro spolupráci s armádou, Svazarmu. Výcvik byl opět zaměřen na výcvik psu pro služební činnost. Cvičeni byli převážne němečtí ovčáci, ale započalo se i s výcvikem jiných plemen. Cvičište v Hnidousích bylo vybudováno v květnu 1989, ale bylo zjištěno, že pozemek, na kterém se nachází, náleží n.p. Sběrné suroviny Kladno. Na základě dohody s okresním výborem Svazarmu Kladno byl kynologickému klubu uvolněn prostor bývalé svazarmovské střelecké organizace u Základní školy Motyčín.

V roce 1988 se na novém cvičišti za motyčínskou školou začalo budovat oplocení, byly zahájeny úpravy terénu a budování prozatímní klubovny. Členové klubu odpracovali cca 1500 brigádnických hodin. Již v říjnu roku 1988 se na novém cvičišti uskutečnily zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu a i výcviky a veškeré akce se postupně přesunuly na toto nové cvičište. Na motyčínském cvičišti působí Základní kynologická organizace Kladno - Švermov dodnes.

ZKO je součástí Českého kynologického svazu, který je jako občanské sdružení registrovaný Ministerstvem vnitra.

Dne 9.2.1995 byla Základní kynologická organizace Kladno - Švermov zaregistrována pod číslem 039.

Co ZKO Švermov nabízí:
sportovní výcvik psu podle platných zkušebních rádu výcvik psu pro urcité cinnosti, napr. pro hlídání objektu výcvik psu podle Vašich požadavku - napr. pouze základní poslušnost ukázky výcviku psu pro verejnost

Cvičište:
Plocha cvičište umožňuje provádění cviků poslušnosti a obran bez jakéhokoliv omezení a svými rozměry odpovídá fotbalovému hrišti.

Kromě sportovních kynologů cvičište využívají také psovodi Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.

Kdo se může stát členem ZKO Švermov:
každý - děti, mládež, dospělí

zpět na úvodní stránky